• Foto Aldenkamp plantsoen
  • Foto Aldenkamp plantsoen

Hendrik Jan Aldenkamp

10-01-1898 - 15-05-1979
Enschede, Laaresch

Hendrik Jan Aldenkamp heeft veel betekend voor Enschede en in het bijzonder voor de Laares. Hij woonde aan de Papaverstraat 75 en was van daaruit zeer actief in de stad en de buurt. Vanaf 1931 was H.J. Aldenkamp lid van de Enschede gemeenteraad voor de CPN.

Tijdens het eerste jaar van de bezetting van Nederland was hij actief in het verzet. Samen met zijn kameraden hielp hij mensen ontvluchten via het Aamsveen en werden er met behulp van luchtballonnen flyers verspreid, tegen de bezetters. Op 25 juni 1941 werd hij op transport gezet naar het concentratiekamp Buchenwald.

Op 13 mei 1945 keerde Hendrik Jan Aldenkamp terug naar zijn woning in de Papaverstraat in de Laares. Hij nam zijn plaats in de Enschedese gemeenteraad weer in tot in Augustus 1966. Na zijn afscheid van de gemeentelijke politiek bleef hij zich inzetten voor de mensen om hem heen. In 1972 werd hij de eerste voorzitter van Wijkcommissie de Laares (WKL). Hij wilde het leefklimaat verbeteren in de wijk en verzette veel werk om van het oude leegstaande badhuis een bloeiend buurthuis te maken. Op 4 september 1979 werd buurthuis Laares feestelijk geopend. Helaas heeft Hendrik Aldenkamp deze kroon op het succes niet meer meegemaakt, hij overleed bijna vier maanden daarvoor.

De wijk Laares en de Wijkcommissie Laares zijn Hendrik Aldenkamp veel dank verschuldigd voor wat hij betekend heeft. De Wijkcommissie Laares heeft er voor gekozen om dit plantsoen de naam Aldenkampplantsoen te geven. Het plantsoen is een verbetering van de leefomgeving van alle buurtbewoners en draagt bij aan een grotere samenhang in de wijk.